Ana sayfa » Güncel » İZMİR TABİP ODASI; “SGK KARARINI TANIMAYACAĞIZ..”

İZMİR TABİP ODASI; “SGK KARARINI TANIMAYACAĞIZ..”

Yazar: Erdinç Şahin
0 yorum

KUZEYEGEHABER-Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 07.05.2020 tarihinde 2020/12 sayılı Genelge yayınlandı. ,

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu yazılı olarak yayımladığı açıklamada, SGK’nin, Kovid-19 için iş kazası/meslek hastalığı olarak değil hastalık olarak provizyon alınması gerektiğini bildirmesine tepki gösterdi.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada alınan kararla ilgili , “Kovid-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı Sağlık Bakanın açıklaması ile 7428’e ulaşmış iken ve yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının sayısı artarken, SGK’nın, sağlık hizmet sunucularına Kovid-19 için iş kazası/meslek hastalığı olarak değil hastalık olarak provizyon alınması gerektiğini bildirmesi, açıkça hatalı ve anlaşılmaz bir durumdur” ifadelerine yer verildi.

YASA HATIRLATILDI..

Açıklamada sağlık çalışanlarının aile hekimliği merkezlerinde hasta muayene ederken, ister hastanede hasta karşılama ve ayırma (triaj) alanlarında, ister test için sürüntü alma, ister laboratuvar analiz süreçlerinde, isterse salgın döneminde verilen eğitimlerde, fabrikalarda işçilerin periyodik muayenelerini gerçekleştirirken olsun; her an virüs ile enfekte olma riskiyle karşı karşıya olduğunun altı çizilerek 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu şu ifadelerle hatırlatıldı;

“Ülkemizde, meslek hastalığı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda; “… Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı” ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda da “… Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.” şeklinde tanımlanmaktadır.

Sağlık hizmeti sunucuları Covid-19 bulaşının iş kazası/meslek hastalığı olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Kişinin beyanına göre işlem yapmaları, provizyonu buna göre almaları yeterlidir. Oysa önemle belirtelim ki Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, 2018/5018 E., 2019/2931 K. sayı ve 15.04.2019 tarihli kararında önemli ölçütler ortaya koymuştur.

İş kazası, uygun illiyet bağı gibi kavramların tartışıldığı bu kararda; tır şoförü olan bir işçide Ukrayna’ya yaptığı seferden hemen sonra H1N1 virüsü saptandığı, Adli Tıp Kurumu’nun bulaş ve kuluçka süresi ile ilgili rapor düzenlediği, işçiye işin yürütülmesi sırasında hastalık bulaştığı belirtilmiş ve bu şekilde meydana gelen ölüm iş kazası olarak kabul edilmiştir.

Dolayısıyla işverence bildirim yapılmamasına rağmen hak sahiplerinin yapacağı şikâyet ve başvurular ya da açacağı davalar ile iş kazası/meslek hastalığının tespit edilmesi halinde, kusur ve kusursuz sorumluluk ölçütleri çerçevesinde, mahrum kalınan maddi ve takdir edilecek manevi zarar işverene yükletilecektir.

Son olarak işyeri hekimlerinin bildirim yükümlülüğün altını yeniden çizmek isteriz. 2020/12 sayılı Genelge’nin, 6331 sayılı Kanun’da düzenlenen bildirim yükümlülüğünü, tıbbi deontoloji kurallarını ve yargı içtihatlarını ortadan kaldırması mümkün değildir. SGK’nın 2020/12 Sayılı Genelgesi iş kazası bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.“

“MÜSADE ETMEYECEĞİZ”

Komisyonun yaptığı açıklama “Sonuç olarak; hekim ve sağlık çalışanları Kovid-19’u deri koltuklarda oturup klavye başlarında kapmadılar. Hekimler ve sağlık çalışanları virüse karşı en ön cephede canlarını dişine takarak ve hayatlarını riske atarak mücadele ederken, SGK’nın, sağlık hizmet sunucularına Kovid-19 için iş kazası/meslek hastalığı olarak değil hastalık olarak provizyon alınması gerektiğini bildirmesi genelgesini kabul etmiyoruz.

Kovid-19 tanısı veya tedavisi alan sağlık çalışanlarının hastalıklarının iş kazası/meslek hastalığı olarak kabul edilmesi bir haktır. En önemli risk grubunda yer alan ve Kovid-19’a yakalanmış olan ve bu nedenle yaşamını kaybeden hekim/sağlık çalışanlarına karşı hürmetsiz bir şekilde üç satır genelge ile kanunlarda tanımlanan yükümlülüklerin ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Kovid-19 tanısı veya tedavisi alan sağlık çalışanlarının hastalıklarının iş kazası/meslek hastalığı olarak kabul edilmesi bir haktır ” ifadeleriyle sonlandırıldı..

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

© 2015 – 2023 | Kuzeyegehaber.com