Ana sayfa » Güncel » İZMİR TABİP ODASINDAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ÇAĞRI..

İZMİR TABİP ODASINDAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ÇAĞRI..

Yazar: Erdinç Şahin
0 yorum

KUZEYEGEHABER-İzmir Tabip Odası özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlıkçıların kişisel koruyucu ekipmanları ücretsiz elde edebilmesi için İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.

Kamu kuruluşlarında çalışan sağlıkçıların kişisel koruyucu ekipmanlarının Sağlık Bakanlığı tarafından temin edildiğini hatırlatan Tabip Odası, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık çalışanları ile işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinde görevli sağlık çalışanlarının da aynı haktan yararlanması için çağrı yaptı.

İzmir Tabip Odası’nın açıklaması;

‘Bilindiği üzere ülkemiz ve bütün dünya Covid-19 salgını nedeniyle büyük bir mücadale vermektedir. Bu mücadelede sağlık çalışanlarının önemi çok büyüktür. Salgın ile mücadele eden sağlık çalışanlarının sağlığının korunması ve bulaş riskinin azaltılması büyük önem taşımaktadır.

Covid-19 pandemisi kapsamında kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanları Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilmektedir. Buna karşın, özel sağlık kuruluşlarında görevli sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanları, özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından Sağlık Bakanlığı kuruluşu olan USHAŞ’tan aşağıda yer alan ürün fiyatları üzerinden satın alınmaktaydı.

Ürün fiyatları;
Cerrahi Maske: 0,8 TL + KDV
N95 Maske (ffp2 – ffp3): 9,5 TL + KDV
Koruyucu Gözlük: 17 TL + KDV
Koruyucu Tulum: 24 TL + KDV
Dezenfektan: 19 TL + KDV (litre)

Bu süreçte, 14.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlar, hastalığın teşhisinde kullanılan test ve kitler ile hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından temin edileceği ve bu hizmetlerin ücretsiz verileceği kural altına alınmıştır. Düzenleme şu şekildedir.

13.04.2020 tarihli ve 2399 sayılı Cumhurbaşkanı kararı eki Karar ile,

Madde 1-28.01.2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki karara aşağıdaki madde eklenmiş ve söz konusu kararın diğer madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

‘’Madde 79- Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (COVIT-19) hastalığı ile mücadele kapsamında, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişiler, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek dağıtımı yapılacak olan;

a-) Söz konusu hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu ekipmandan,

b-) Hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipmandan,

c-) Hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlardan, yararlanmadan, 8.01.2002 tarihli 4736 sayılı kanunun 1.’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak doğabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.

Madde 2- Bu karar,1/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayın tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetlerin ücretsiz veya indirimli verilemeyeceğini düzenleyen 4736 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da, muaf tutulacak mal ve hizmetleri belirleme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir.

Bu kanuna yapılan atıfla, 13.04.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile, ücretsiz verilecek, muaf tutulacak mal ve hizmetler arasında, ‘’Sağlık Bakanlığı tarafından pandemiye ilişkin dağıtılacak kişisel koruyucu ekipman, test, kit ve ilaçlar’’ düzenlenmiştir.

13.04.2020 tarihli ve 2399 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek dağıtımı yapılacak olan; korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu ekipman ücretsiz verilecektir.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık çalışanları ile işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinde görevli sağlık çalışanları Covid-19 salgını nedeniyle büyük bulaş riski altındadır. Bu birimlerde görevli sağlık çalışanlarının da kişisel koruyucu donamına gereksinimi bulunmaktadır ve salgının başlangıcından bu yana bu gereksinimler giderilememiştir.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınından etkilenme ihtimali olan kamu veya özelde çalışan bütün sağlık çalışanlarının yaşam ve sağlık hakkının korunmasından sorumludur.

Bu nedenle, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık çalışanları ile işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinde görevli sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu donanım eksikliğinin ivedilikle tespit edilerek kişisel koruyucu donanımların ücretsiz olarak temin edilmesi için İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapılmıştır’..”

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

© 2015 – 2023 | Kuzeyegehaber.com