Ana sayfa » Yerel » PETKİM YARIMADASI SOCAR ENDÜSTRİ BÖLGESİNDEKİ ORMANLIK ALAN SANAYİ YAPILAŞMASINA AÇILDI..

PETKİM YARIMADASI SOCAR ENDÜSTRİ BÖLGESİNDEKİ ORMANLIK ALAN SANAYİ YAPILAŞMASINA AÇILDI..

Yazar: Erdinç Şahin
0 yorum

KUZEYEGEHABER-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı ile ilgili yeni plan değişikliğini askıya çıkardı.

Bakanlık tarafından askıya çıkarılan planlarla birlikte Petkim Yarımadası olarak bilinen SOCAR Endüstri Bölgesi’ndeki ormanlık alan sanayi yapılaşmasına açıldı.

Plan değişikliği ile birlikte 19 Ekim 2018 tarihinde 190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile SOCAR Turkey Enerji Anonim Şirketi Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilen Aliağa’da1453 hektarlık alanın bazı bölgelerinin statüsü değiştirilmek isteniyor. Planlar bir ay boyunca askıda kalacak.

TAMAMI SANAYİ BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Hazırlanan yeni plana göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 07 Temmuz 2020 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Özel Proje Alanı” sınırları dahilinde kalan “Sanayi Alanı”, “Orman Alanı”, “Depolama Alanı”, “Ağaçlandırılacak Alan”, “Kentsel Yerleşik Alan”, “Günübirlik Alan” ve “Enerji Yatırım Bölgesi” olarak tanımlanan bölgenin statüsü tamamı “Sanayi Alanı” olarak belirlendi.

Açıklama raporunda plan değişikliğinin gerekçesi şu şekilde yer aldı:

“Ülkemiz ekonomisi için stratejik öneme haiz, Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik-Dağıtım-İletim faaliyetlerini kapsayan entegre iş modelinin gerçekleştiği Petkim Yarımadası’ndaki yaklaşık 1.453 hektarlık alan, 09.01.2002 tarihli 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunun 4/Ç maddesi gereğince, 20/10/2018 tarihli ve 30571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 19.10.2018 tarih ve 190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile SOCAR Turkey Enerji Anonim Şirketi Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 19.10.2018 tarih ve 190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile SOCAR Turkey Enerji Anonim Şirketi Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilen alanın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 20. maddesinin 2. Fıkrasının “Değişen verilere bağlı olarak planın güncellenmesi” hükmü doğrultusunda İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Endüstri Bölgesi” olarak düzenlenmesine, lejant paftasına “endüstri bölgesi” gösteriminin eklenmesine, plan hükümlerine “4.83. “Endüstri Bölgeleri” tanımı, “8.22.Endüstri Bölgeleri” başlığı ile “8.22.1. 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu uyarınca kurulmuş ve kurulacak olan endüstri bölgelerinde uygulamalar, anılan kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılan Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği çerçevesinde yapılacaktır.

8.22.2 Bu alanlarda yer seçecek kullanımlar ve yapılaşma koşulları 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında belirlenir.” hükümlerinin düzenlemesine ilişkin İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği hazırlanmıştır..

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

© 2015 – 2022 | Kuzeyegehaber.com