Ana sayfa » Güncel » DANIŞTAY’IN ÇİĞLİ BELEDİYESİ RAPORUNDA, MEVZUATA AYKIRI TESPİTLER VAR…

DANIŞTAY’IN ÇİĞLİ BELEDİYESİ RAPORUNDA, MEVZUATA AYKIRI TESPİTLER VAR…

Yazar: Erdinç Şahin
0 yorum

KUZEYEGEHABER-Sayıştay Başkanlığı’nın Çiğli Belediyesi 2020 Yılı Raporunda, tahsisli taşınmazların muhasebe kayıtlarında izlenmemesinden, bazı kayıtlarda geriye dönük değişiklik yapılmasına, tahsis edilen taşınmazların süresinin belirlenmemesinden İZKA borcuna kadar birçok konuda mevzuata aykırılık teşkil ettiği belirtilen tespitler yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 Yılı Denetim Raporlarını açıkladı. İzmir’den Cumhuriyet Halk Partili Utku Gümrükçü’nün başkan olduğu Çiğli Belediyesi’nin raporundaki bazı bulgular dikkat çekti. Sayıştay’ın Çiğli Belediyesi raporunda; belediyenin tahsisli kullandığı ve başka kamu idarelerine tahsis ettiği taşınmazların muhasebe kayıtlarında izlenmediği, bazın kayıtların geriye dönük değiştirildiği, Belediye tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen taşınmazlardan bazılarına ilişkin tahsis sürelerinin belirlenmediği ve Belediyenin 2020 ve daha önceki yıllarda İZKA’ya aktarması gereken kanuni payları aktarmadığı tespitleri yer aldı.

‘MUHASEBE KAYITLARINDA YOK..’

Kurumun, tahsise konu olan taşınmazlarının incelenmesi neticesinde, belediyenin tahsisli kullandığı ve başka kamu idarelerine tahsis ettiği taşınmazların muhasebe kayıtlarında izlenmediği tespitine yer verilen raporda, “Her ne kadar idare cevabında gerekli düzeltmelerin yapıldığı ifade edilmişse de bunların 2021 yılında yapıldığı, mezkur hesapların 2020 yılı için hatalı olarak mali tablolara yansıdığı anlaşılmıştır” denildi.

‘GERİYE DÖNÜK DEĞİŞİTİRİLDİ..’

Raporda, Çiğli Belediyesi’nin Birleştirilmiş Veriler Defteri (BVD) incelenmesi sonucunda bazı kayıtların geriye dönük değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Bulguyla ilgili kısımda; “Çiğli Belediyesi tarafından Sayıştay’ın Birleşik Veri Aktarım Sistemini’ne (BVAS) yüklenmiş olan 2020 yılına ilişkin BVD içinden örneklem yöntemiyle yapılan kontrollerde, yılı geçtikten sonra bazı hesaplara ait bilgilerin değiştirildiği tespit edilmiş, yapılan değişiklilerden bazılarının aynı hesap kodunda alt kodlar arasında olduğu, bazılarının da hesaplar arası olduğu görülmüştür. Yapılan işlemlerin mevzuat açısından yanlış olduğu ve muhasebe sisteminin güvenirliğini zedelediği göz önüne alınarak, ilgili hususta sonraki dönemlerde usulüne uygun hareket edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

‘32 TAŞINMAZ İŞGAL ALTINDA..’

Belediye tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen taşınmazlardan bazılarına ilişkin tahsis sürelerinin belirlenmediğine ilişkin tespitte; belediyelerin, belediye meclisinin kararı ile mülkiyetlerindeki taşınmazları, sadece asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere, 25 yılı geçmeyen belli sürelerle mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebileceği ve tahsis süresinin bitiminden sonra aynı taşınmazın aynı idareye yeniden tahsisinin yapılabileceğinin hüküm altına alındığı ancak taşınmazların hizmet süresince veya süresiz olarak başka kurumlara tahsis edilmesinin konuyla ilgili mevzuat hükmüne aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

Raporun ilgili bölümünde, “Belediyeye ait taşınmazların incelenmesi neticesinde, bazı taşınmazların kiralama yerine ecrimisil alınmak suretiyle kullandırıldığı görülmüştür. Yapılan incelemede, muhtelif semtlerde bulunan 32 adet kurum taşınmazının uzun süreden beri işgal altında olduğu ve bu durumun ecrimisil alınmak suretiyle bir kiralama yöntemine dönüştürüldüğü görülmüştür.

Ecrimisil bir kiralama yöntemi olmayıp, kamuya ait taşınmaz malların işgali ve bu işgalin tespiti sonucunda önceki kullanıma dair bir tazminattır. 2886 sayılı Kanunu’nun 75’inci maddesinde belirtildiği üzere, işgal edilen taşınmaz mal için mülki amire talepte bulunulması ve mülki amirce söz konusu taşınmazın 15 gün içinde tahliye ettirilmesi esastır. Ayrıca işgalcinin tahliye ettirilmemesi ve ecrimisil bedelinin kira ödemesi gibi ileriye yönelik devam ettirilmesi, 2886 sayılı Kanun’un taşınmaz kiralamalarında ihale yoluna gidilmesi gerektiğini ifade eden amir hükümlerine de aykırıdır” denildi.

Mülkiyetleri Belediyeye ait olup işgal altında olan bütün taşınmazların tespit edilerek tahliye yoluna gidilmesi ve ecrimisilin bir kiralama yöntemi olarak kullanılmayıp kuruma ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yapılmak suretiyle kiralanması gerektiği de kaydedildi.

‘İZKA PAYI ÖDENMEMİŞ..’

Sayıştay, Çiğli Belediyesi raporunda, Belediyenin 2020 ve daha önceki yıllarda İzmir Kalkınma Ajansı’na (İZKA) aktarması gereken kanuni payları aktarmadığı tespitine de yer verdi. Yapılan inceleme sonucunda, Çiğli Belediyesi’nin 2020 ve geçmiş yıllara ait Ajans katkı payı borcu olduğu, söz konusu borcun İZKA tarafından teyit edildiği ifade edilirken 2020 yılı sonu itibarıyla ödenmemiş ajans katkı payı borcunun ilgili Kanun hükümlerine aykırılık teşkil ettiği belirtildi..

İz Gazete

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

© 2015 – 2023 | Kuzeyegehaber.com