Ana sayfa » Güncel » MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN İYİ HABER, 3600 EK GÖSTERGE İÇİN SON RÖTUŞLAR YAPILIYOR…

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN İYİ HABER, 3600 EK GÖSTERGE İÇİN SON RÖTUŞLAR YAPILIYOR…

Yazar: Erdinç Şahin
0 yorum

KUZEYEGEHABER-Milyonlarca memur ve memur emeklisi, maaş ve ikramiyelerinde önemli iyileştirme yapacak olan 3600 ek göstergenin çıkması için sabırsızlıkla bekliyor.

3600 ek gösterge için 4 yıl önce söz veren AKP iktidarı taslak metin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılında çıkması beklenen 3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyelerde yapılacak değişiklikler merak ediliyor. İşte 3600 ek göstergede son gelişmeler…

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlı olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler için uygulanan ek göstergenin 3600’e çıkarılması demek.

HANGİ MESLEK GRUPLARI FAYDALANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge için 4 yıl önce yaptığı bir konuşmada söz vermişti. O yıllarda yukarıda da belirtiğimiz gibi öğretmen, polis, din görevlileri ve hemşirelerin faydalanacağı belirtiliyordu. 2021 yılında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde tüm memurların ve idareci kadroların da kapsama alınması kararlaştırıldı.

MESLEK-MESLEK 3600 EK GÖSTERGE TABLOSU..

3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanacak meslekler şu şekilde:

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcıları ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanları, Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreteri, BüyükŞehir Belediye Genel Sekreteri ve Vergi Dairesi Başkanlarının (Ankara, İstanbul, İzmir,Bursa) ek göstergesinin 4800’den 5300’e çıkacak.

Bakanlıklarda görev yapan genel müdür yardımcılarının ek göstergesinin 3600’dan 5300 veya 6400’e çıkacak.

En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık…

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyük Şehir Belediyesiyle Büyük Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri, Başbakanlık Uzmanları, Adalet Uzmanları, Seçim Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, İçişleri Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanları,) Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları,
Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları…

Meteoroloji Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Sınai Mülkiyet Uzmanları…

TİKA Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, İstihdam Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları…

Yükseköğretim Kurulu Uzmanları,(46) Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları,(30) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri( ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri…
Hazine Uzmanları , Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, , Dış Ticaret Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Göç Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları,(39) Denizcilik Uzmanları, Sağlık Uzmanları ve Sağlık Denetçileri…

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler, Millî Eğitim Uzmanları, Bakanlık Maarif Müfettişleri(53) ve Maarif Müfettişleri,) Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri, Gençlik ve Spor Denetçileri’nin ek göstergesinin 4800’e çıkarılması planlanıyor.

Kadroları teknik hizmetler sınıfında olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunlarının da ek göstergesi artacak

Sağlık hizmetleri sınıfında diğer sağlık bilimleri lisansiyerlerinin ek göstergesi de 3600 olacak

AVUKATLIK HİZMETLERİ sınıfında kadroları bu sınıfa dahil olanların ek göstergesi 300O’den 3600 oluyor.

3600 EK GÖSTERGE İLE EMEKLİ İKRAMİYELERİ YÜZDE 25 ARTACAK..

Memurların maaşlarının hesaplanmasında kullanılan ek göstergenin yükselmesiyle emekli maaş ve ikramiyeleri de artacak. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte ek göstergesi 2200 olan bir memura göre 3600 olan bir memur, yüzde 20-25 daha fazla emekli maaşı alacak.

Örneğin otuz yıllık hizmet üzerinden 3000 ek göstergeyle 155 bin lira ikramiye alan emekli 185 bin lira alacak. Böylelikle memur emeklileri 30 bin TL daha fazla ikramiye almış olacak..

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

© 2015 – 2023 | Kuzeyegehaber.com