Ana sayfa » Siyaset » İSMAİL KAHRAMAN GÖREVDEN ALINSIN ÇAĞRISI!…

İSMAİL KAHRAMAN GÖREVDEN ALINSIN ÇAĞRISI!…

Yazar: Erdinç Şahin
0 yorum

KUZEYEGEHABER-“Dindar anayasa” açıklaması yapan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişiare Kurulu Başkanvekili İsmail Kahraman’ın görevden alınması için çağrı yapıldı.

Laikliğe Çağrı Birlikteliği, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişiare Kurulu Başkanvekili İsmail Kahraman’ın anayasa çalışmalarına ilişkin olarak yaptığı “dindar anayasa” çıkışı nedeniyle görevden alınması çağrısı yaptı.

Açıklamada, Kahraman’ın TBMM başkanı olduğu döneme atıf yapılarak, o dönemde Anayasa’nın ilk dört maddesine karşıt görüşlerini ifade ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı YİK ve başkanvekilliği görevini yürüten ve bu yönüyle cumhurbaşkanının her zaman ve öncelikle danıştığı birinin Anayasa’nın ilk 4 maddesine ve cumhuriyetin niteliklerine karşıtlığını açıkça ortaya koymaktan geri durmaya biri olması hasabiyle bulunduğu makamı işgal etmesi asla kabul edilemez” denildi.

Açıklada Cumhurbaşkanı’na çağrı yaparak Kahraman’ın görevden alınması talep edildi..

ANAYASANIN İLK 4 MADDESİ NEDİR?

I. Devletin şekli

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

T.C. ANAYASA İÇERİĞİ NEDİR?

Başlangıç kısmı Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirtir ve Anayasa metnine dahildir. Anayasa’nın nasıl yorumlanacağını ve yurttaşların vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunduğunu ifade eden bölümüdür.

Genel Esaslar ise devlet ile ilgili tanımları içerir ve “Türk Milleti” olarak tanımlanan vatandaşların egemenlik haklarından anayasal devlet organlarına verdiği yetkileri tanımlar. İlk üç madde 4. maddede belirtildiği üzere değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez.
Cumhuriyetin Temel Organları olarak belirlenmiş ve kuvvetler ayrılığı prensibi ile hareket etme zorunluluğu olan Yasama, Yürütme ve Yargı organlarına verilen yetkileri ve bunların görevlerini tanımlar.

Malî ve Ekonomik Hükümler devletin hareket edeceği temel mali ekonomik politikaları ve kuralları belirler.

Çeşitli Hükümler kısmında Başlangıç’ta da belirtilen İnkılâp kanunlarının korunması ile ilgili durum daha önceki anayasalarda yer alan kanunlar sıralanarak detaylı biçimde açıklanır.
Geçici Hükümler kısmında anayasa değişiklikleri sırasında ortaya çıkan geçici durumlar yer alır.

Son Hükümler Anayasa değişikliğinin nasıl yapılabileceğini ve bu anayasa metni içeriği ile ilgili teknik bilgileri içerir..

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

© 2015 – 2023 | Kuzeyegehaber.com