Ana sayfa » Güncel » Yerel Yönetimler Kira Ücretlerinde İndirim, Erteleme Yapılabilecek..

Yerel Yönetimler Kira Ücretlerinde İndirim, Erteleme Yapılabilecek..

Yazar: Erdinç Şahin
0 yorum

KUZEYEGEHABER-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerel yönetimlerin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin 81 İl Valiliğine “Koronavirüs  Önlemleri” konulu genelge gönderildi.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, ekonomik ve sosyal etkilerini azaltma, sosyal izolasyonu temin, fıziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararının alındığı belirtildi.

Genelgede; bu kapsamda 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Hazine taşınmazları, Orman Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar, Milli Parklar Kanununa tabi parklar, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin birtakım tedbirler alınacak bu taşınmazlardan faydalananların mağdur olmamaları için alacakların taksitlendirilmesi, ertelenmesi ya da hiç tahsil edilmemesi yoluna gidildiği belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşların hastalığın yayılımını önlemek için görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda tedbirler aldığının bildirildiği genelgede “Bu çerçevede, bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuş ve bazı işletmelerin faaliyetlerinde ise kısıtlamalara gidilmiştir. Dolayısıyla, pandeminin ve bu süreçte alınan tedbirlerin halen devam ediyor olması nedeniyle faaliyetleri durdurulan işletmelerin faaliyette bulunamadığı ve ekonomik kayıplara uğradığı, faaliyetleri durdurulmuş olmamasına rağmen bazı işletmelerin ise faaliyetlerinin azaldığı ve ekonomik olarak olumsuz etkilendiği anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Yerel Yönetimler Karar Verecek..

Bu çerçevede koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle; yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedellerin veya tutarların; kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan önlemler sonucunda veya pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinden tahsil edilecek sözü edilen bedellere ilişkin olarak idarece yapılacak değerlendirme sonucunda indirim veya erteleme yönünde karar alınabilecek.

İndirim, Erteleme, Süre Uzatımı ve Fesih Yapılabilecek..

Genelgede faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak sözü edilen bedellerin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması uygun görüldü. Peşin ödeme yapılan iş yerlerinde ise bu sürece isabet eden dönemler için gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı yapılabilecek.

Zorlayıcı sebeple ortaya çıkan durumun müşteriden/yükümlüden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, müşterinin/yükümlünün bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması hususlarının idarece yapılacak değerlendirme sonucunda tespit edilmesi halinde sözleşme karşılıklı olarak fesih edilebilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzalı genelgede halk sağlığının korunması, kamu esenliğinin sağlanması ve salgının etkilerinin en aza indirilebilmesi için genelgede belirtilen tedbirlere riayet edilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi ve konunun valilikler dahilindeki tüm yerel yönetimlere duyurulması istendi..

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

© 2015 – 2024 | Kuzeyegehaber.com