Ana sayfa » Güncel » İZMİR TABİP ODASI, 2.300 HEKİMLE SALGIN SONRASI ANKETİ YAPTI..

İZMİR TABİP ODASI, 2.300 HEKİMLE SALGIN SONRASI ANKETİ YAPTI..

Yazar: Erdinç Şahin
0 yorum

KUZEYEGEHABER-İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu, özel sağlık kuruluşlarında çalışan 2300 hekime Covid-19 salgını sonrası çalışma durumlarını soran bir anket gönderdi.

Anketi 501 kişi yanıtladı. Aktif olarak çalışmayan ya da boş bırakılmış 14 hekimin formu çalışma dışı bırakılarak 487 anket değerlendirilmeye alındı.

%2’LİK KISIM İŞTEN ÇIKARTILDI

Ankete katılanların %31’i pandemi hastanesinde çalıştığını belirtti. Hekimlerin %49’u bulundukları kurumda üç yıldan fazla süredir, %28’i 1-3 yıl arasında, %23’ü bir yıldan az bir süredir çalışmakta olduğunu söyledi. Hekimlerin %26’sı çalıştıkları kurumda Covid-19 sonrası hekim ve/veya diğer sağlık çalışanının, %15’i hekim ya da hekimlerin işten çıkarıldığını belirtti. Dokuz hekim (%2) kendisinin işten çıkarıldığını ifade etti.

Covid -19 sonrası hekimlerin %40’ı çalışma sistemlerinde bir değişiklik olmadığını belirtirken, %19’u ücretsiz izne çıkarıldığını, %15’i diğer meslektaşlarıyla dönüşümlü olarak çalıştığını, %13’ü mesai saatinin kısaltıldığını, %7’si yıllık izninin kullandırıldığını, %3’ü ücretli izne çıkarıldığını söyledi.

“Ücretsiz izne çıkarıldı iseniz izin süreniz nedir” sorusunu 103 hekim cevaplamış olup bunların %32’si belirsiz bir süreyle, %24’ü bir aydan daha kısa süre, %19’u bir ay, %13’ü iki ay, %12’si üç ay süre ile ücretsiz izne çıkarıldığını belirtti.

Hekimlerin %45’i esnek çalışmaya geçirildiğini, %85’i kendi işlerini yapmaya devam ettiklerini, %13’ü hem kendi işlerini yaptıklarını hem de Covid-19 hastası baktıklarını, sadece %1,4’ü sadece Covid-19 hastası baktığını ifade etti.

ANKETE GÖRE SABİT ÜCRETİ ARTTIRILAN SADECE BİR KİŞİ VAR..

Hekimlerin %42’si aylık gelirlerinde bir değişiklik olmadığını belirtirken %19’u sadece hakediş aldığını, %16’sı sabit ücretinin azaltıldığını, %9’u sadece önceki sabit ücreti aldığını belirtirken %14’ü herhangi bir maaş almadığını söyledi. Sadece bir kişi bu dönemde sabit ücretinin arttırıldığını belirtti.

Gelirinin azaldığını belirten 290 hekimden %43’ü gelirinin azalma oranını %50’den fazla, %32’si %40-50 oranında, %17’si %20-30, %9’u % 20’den az olarak ifade etti.

Ek geliri olup olmadığı sorusuna hekimlerin %54’ü emekli olduğunu, %41’i ek geliri olmadığını ve %5’i başka bir kurumda daha çalıştığını söyledi.

‘ÜCRETSİZ İZİN İŞLEMİ HUKUKA AYKIRI’

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada, “Anketten de anlaşıldığı gibi hekimlerin %19’unun ücretsiz izne çıkarıldığı, %58’inin aylık gelirlerinde düşme olduğu ifade edilmektedir. Sadece iş ve gelir güvencesini kaybeden hekimler değil, ankete katılan hekimlerin büyük kısmı geleceklerinden endişe duyduklarını belirtmektedir.

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı Kapasite Değerlendirme Komisyonu’nun 27 Mart 2020 tarihli kararıyla, kamu ve özel bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık çalışanlarının üç ay süreyle görevlerinden ayrılmaları ve işten çıkartılmaları kısıtlanmıştı. 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7244 sayılı Yasanın geçici bir maddesiyle üç ay süreyle işverenlerin işçileri çıkartması ve işçilerin işten ayrılması yasaklanmış; buna karşın işverenlerin bu üç aylık süreyi aşmayacak şekilde işçileri ücretsiz izne ayırılabilecekleri düzenlenmişti.

Covid-19 dışı hastalıklar için hastaneye başvuruların azalması, elektif işlemlerin ertelenmesi ve bu nedenlerle yaşanan ciro kayıpları gerekçesi ile kimi özel hastaneler, 7244 sayılı Yasa’ya dayanarak ücretsiz izne çıkarma işlemlerini başlatmıştır.

Geçtiğimiz günlerde bir ilimizin İl Sağlık Müdürlüğü’nün görüş istemesi üzerine Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Hastaneler Daire Başkanlığının 2 Mayıs 2020 tarihli cevabı yazısında; “sağlık çalışanlarının ücretsiz izin verilmek suretiyle fiilen görevden uzaklaştırılması Corona Virüsü ile mücadele kapsamında sağlık hizmetinin etkin verimli sunulabilmesi için sağlık personelinin 3 ay boyunca ayrılışını izin verilmeyeceği yönünde 27 Mart 2020 tarihli 1049 sayılı makam oluru ile yürürlüğe giren 27.03. 2020 tarihli ve 2020/11 sayılı Kapasite Değerlendirme Komisyonu toplantısında alınan karara ters düşeceğinden uygun bulunmadığı” görüşü bildirilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir.

Bu yazı sonrasında ücretsiz izne çıkarılan hekim özel hastane tarafından göreve çağrılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

İstekleri dışında ücretsiz izne çıkarılan hekimlerin, paylaşılan Bakanlık yazısını ek yaparak İl Sağlık Müdürlüğü ve çalıştıkları özel hastanelere başvurabileceğini ifade eden İzmir Tabip Odası’nın açıklamasında, “Başvurularında, ücretsiz izin işleminin başından itibaren hukuka aykırı olduğunu, ücretsiz izin işleminin iptal edilerek bu süre içindeki tüm mali ve sosyal haklarının çalışmış gibi ödenmesini ve işe iadelerini isteyebilirler” denildi..

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

© 2015 – 2023 | Kuzeyegehaber.com