Ana sayfa » Yerel » ALİAĞA BELEDİYESİNDAN METAL MALZEME ALIMI..

ALİAĞA BELEDİYESİNDAN METAL MALZEME ALIMI..

Yazar: Erdinç Şahin
0 yorum

Aliağa Belediyesi Tesisler Müdürlüğü, demirhane biriminde kullanılmak üzere metal malzemeleri satın alacak. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek.

18 kalem metal malzeme mal alımı işini kapsayan ihale 30 Mart 2020 Pazartesi günü saat 10.00’da Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak. Yüklenici firma işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde malların tümünü Aliağa Belediyesi Tesisler Müdürlüğü’nün atölyesine teslim edecek. İstekliler gerekli detaylara EKAP’ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabilecek.

Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu olacak.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür..

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Yorum Yap

© 2015 – 2022 | Kuzeyegehaber.com