Ana sayfa » Yerel » ALİAĞA BELEDİYE MECLİSİ YARIN TOPLANIYOR..

ALİAĞA BELEDİYE MECLİSİ YARIN TOPLANIYOR..

Yazar: Erdinç Şahin
0 yorum

Aliağa Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclisi 6 Ağustos 2019 Salı günü saat 18.00’de toplanacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 36 madde yer alacak.

Aliağa Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilecek toplantı; 3 Temmuz 2019 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER..

1-Belediyemiz Meclisinin 07.05.2019 tarih ve 192 sayılı kararı ile belirlenen Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince İlçemiz Helvacı Fatih Mahallesinde Kadastro ekiplerinde görev alacak bilirkişilerden aranan şartları yerine getirmeyen Muharrem Kamış ve Seyfettin Akdoğan’ın yerine Hamza ŞEN ve Nadir Doğan’ın seçilmeleri hususunun görüşülmesi.

2- Belediyemiz Meclisinin 07.05.2019 tarih ve 190 sayılı kararı ile belirlenen Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince Çıtak Mahallesinde Kadastro ekiplerinde görev alacak bilirkişilerden aranan şartları yerine getirmeyen Bekir Gündüz’ün yerine Orhan Yerli’nin seçilmesi hususunun görüşülmesi.

3- Belediyemiz Meclisinin 07.05.2019 tarih ve 186 sayılı kararı ile belirlenen Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince Yalı Mahallesinde Kadastro ekiplerinde görev alacak bilirkişilerden aranan şartları yerine getirmeyen Ahmet Özşahin’in yerine Nadi Cirit’in seçilmesi hususunun görüşülmesi.

4-Belediyemiz Meclisinin 07.05.2019 tarih ve 187 sayılı kararı ile belirlenen Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince Şehit Kemal Mahallesinde Kadastro ekiplerinde görev alacak bilirkişilerden aranan şartları yerine getirmeyen Mehmet Cebe’nin yerine Veli Uyar’ın seçilmesi hususunun görüşülmesi.

5- Belediyemiz Meclisinin 07.05.2019 tarih ve 191 sayılı kararı ile belirlenen Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince Kültür Mahallesinde Kadastro ekiplerinde görev alacak bilirkişilerden aranan şartları yerine getirmeyen Fikret DENİZ ve Metin Şen’in yerine Selim OCAK ve Ergin Düzkaya’nın seçilmeleri hususunun görüşülmesi.

6- İlçemiz Yenişakran Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 23 M III c 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftasında park alanı olarak planlı alanda 4 x 4 metre ebatlarında regülatör alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması hususunun görüşülmesi.

7-İlçemiz 736 ada, 1 numaralı parsel zemin katta 4 nolu dükkanın (Siteler Mah. 9 Eylül Cad. No:11) içkili yer bölgesine ilave edilmesi hususunun görüşülmesi.

8-Belediyemiz sorumluluğunda kalan cadde ve sokaklarda bulunan Vodafone-Net İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin saha dolaplarının 10 yıllık ücretlerinin hesaplanarak, taraflarına bildirilmesi talebinin görüşülmesi.

9-İlçemiz 225 numaralı parselin (Yalı Mah. Adacık Küme Evler No:18/1) içkili yer bölgesine ilave edilmesi hususunun görüşülmesi.

10-Belediyemiz Meclisinin 07.05.2019 tarih ve 195 sayılı kararı ile belirlenen Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince Atatürk Mahallesinde Kadastro ekiplerinde görev alacak bilirkişilerden şehir dışında olmaları nedeniyle yemin ettirilemeyen Süleyman IŞILDAK ve Nurettin Aygüneş’in yerine Hamdi Düzkan ve Necdet Ordu’nun seçilmeleri hususunun görüşülmesi.

11-“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden görülen lüzum üzerine 02.11.2010 tarih ve 187 sayılı meclis kararıyla tahsis edilen 5. derece Mimar kadrosunda görev yapan Hande KOÇ Kayhan’ın kadrosunun 3. derece Mimar kadrosuyla değiştirilmesi yönünde hazırlanan (III) sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanmasının görüşülmesi.

12- Belediye Başkanlığı’na ait 2020-2024 yıllarına ilişkin olarak hazırlanan “Stratejik Plan” ın onaylanmasının görüşülmesi.

13- İstanbul Barosu Başkanlığı’nın 25.06.2019 tarihli yazısına istinaden; 5199 sayılı Kanuna aykırı olarak yaşanan evcil hayvan terklerinin önüne geçilmesi amacıyla İlçemiz sınırları içerisinde evcil hayvan terkinin yasak olduğuna ve idari yaptırıma tabi olduğuna dair gerekli önlemlerin alınması ve bu konuya ilişkin duyuru ve pankartların asılmasının sağlanması hususlarının görüşülmesi.

14- Belediyemizde iş akitleri fesih edilen 8 Kadrolu işçi ve Aliağa Belediyesi Personel Ltd. Şti. çalışanı 6 işçi ile yapılan protokol gereği kıdem ve ihbar tazminatlarının İller Bankasından kredi olarak temin edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

15- 31.07.2019 tarihli ve 12407 sayılı Ergün İlker Asan’a ait dilekçeye istinaden; İlçemiz Yeni Mahalle 949 ada 2 numaralı parselin zemin katının ticaret olarak yapılaşabilmesi için parselin önünden geçen 1409 sokak ve 1410 sokakların yol boyu ticaret aksı olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

16-Türk Hava Kurumu Aliağa Şube Başkanlığı’nın 31.07.2019 tarih 56 sayılı yazısına istinaden; Türk Hava Kurumu Aliağa Şubesinin havacılık ve yardım faaliyetlerini yürütebileceği, ilçe merkezinde en az 60 m2 olacak şekilde 2 odalı uygun bir yerin şube hizmet bürosu olarak bedelsiz tahsisi talebinin görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

1-Orhan Talaşçı’nın 27.05.2019 tarihli dilekçesine istinaden; İlçemiz Yukarışakran tapulama sahasında bulunan 2266 numaralı parselin, mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel veya parsellerle trampa yapılması talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2- Emine Avcı’nın 11.06.2019 tarihli dilekçesine istinaden; İlçemiz 2080 parsel sayılı taşınmazın mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel ile trampa yapılması talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3- Münire Ağar ve Emine Akgün’ün 06.05.2019 tarihli dilekçesine istinaden; İlçemiz, Yukarışakran Mahallesi, 658 numaralı parselin mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel veya parsellerle trampa yapılması talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4- Sıddık Çelenk’in 02.05.2019 tarihli dilekçesine istinaden; İlçemiz 3873 numaralı parselde bulunan hissesine karşılık mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel veya parsellerle trampa yapılması talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5- İmam Giriş’in 10.05.2019 tarihli dilekçesine istinaden; İlçemiz Helvacı tapulama sahasında bulunan, 4126 numaralı parselin mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel veya parsellerle trampa yapılması talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6- Ömer Muharrem Bülbül’ün 03.05.2019 tarihli dilekçesine istinaden; İlçemiz 7683 numaralı parselin mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel veya parsellerle trampa yapılması talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7- Reyhan Bulut (PEHLİVAN)’un 29.05.2019 tarihli dilekçesine istinaden; İlçemiz, 1909 numaralı parselde bulunan hissesine karşılık mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel veya parsellerle trampa yapılması talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8- Nazire Küçükbağcı’nın 18.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan yapı için yapı kayıt belgesi alındığı, bedelini ödediği belirtilerek, parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9- 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe” istinaden İlçemiz 478 ada, 14 numaralı parselin (Yalı Mah. Hürriyet Cad. No:225-2 Nolu Bağımsız Bölüm) içkili yer bölgesine ilave edilmesi hususunun oy birliği ile reddedildiğine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Esnaf Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

10- Engin Yüksel’in 22.02.2019 tarihli dilekçesi ve Nilgün KURTUL ile Nermin Uğur’un dilekçelerine istinaden; İlçemiz Samurlu Mahallesi 335 parsel sayılı taşınmaz hissesinin Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satış talebinin hisseleri oranında Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek piyasa rayiç değeri üzerinden satılması şeklinde oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11- Hafize Yüksel’in 22.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz, Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselin bedelini ödediğini, üzerinde olan bina için yapı kayıt belgesi alındığı, söz konusu parselin tarafına bedelsiz olarak devrinin yapılması talebinin yasal mirasçılara Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek piyasa rayiç değeri üzerinden satılması şeklinde oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12-Mehmet Ay’ın 13.06.2019 tarihli dilekçesine istinaden; İlçemiz, Samurlu Mahallesi, 335 parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan yapının başvuru sahibi tarafından yapıldığı ve yaklaşık 3 yıldır kullanıldığı, bu sebeple İmar Barışı kapsamında Belediyemize ait hissenin Yapı Kayıt Belgesi sahibine rayiç bedel üzerinden satılması talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

13- Ertan Deniz’in 19.02.2019 tarihli dilekçesi ve diğer hissedarların 25.06.2019 tarihli dilekçelerine istinaden; İlçemiz, Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parsel üzerinde Mehmet Deniz’e ait yapı için Yapı Kayıt Belgesi alındığı, ayrıca Samurlu, 335 numaralı parselin 1965 yılında ihale yolu ile satın alındığı belirtilerek, 335 numaralı parselin taraflarına devrinin yapılması talebinin hissedarlara hisseleri oranında Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek piyasa rayiç değeri üzerinden satılması şeklinde oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

14- Ayhan Albayrak’ın 27.02.2019 tarihli dilekçesinde; Helvacı tapulama sahasında bulunan 3312 numaralı parselin tapu tahsis belgesi bulunduğu, söz konusu taşınmazın tarafına devredilmesi talebinin İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Belediyemiz personellerinden kurulacak değer tespit Komisyonunca belirlenecek bedel üzerinden satılması şeklinde oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

15- Bülent Tekin’in 14.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan Cennet Sokak, No:6 adresindeki yapı için yapı kayıt belgesi alındığı, ayrıca 335 numaralı parseli 1965 yılında ihale yolu ile satın aldığı belirtilerek, parselin tarafına devrinin yapılması talebinin 600 m2 hissenin Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek piyasa rayiç değeri üzerinden satılması şeklinde oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

16- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 11.09.2015 tarihinde onaylanan Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İlave ve Revizyonu” doğrultusunda hazırlanan “İzmir, Aliağa Bozköy Mahallesi 410 parselin bulunduğu bölgede yer alan akaryakıt ve servis istasyonu olarak planlı alanın çekme mesafelerinin düzenlenmesine ve plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin” onaylanması hususunun oy birliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

17- Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin 19.06.2019 tarihli yazısına istinaden; 4650 sayılı Yasa ile değiştirilen 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesine istinaden İlçemiz Karaköy Mahallesi, 62 numaralı parselde kurumları lehine irtifak hakkı tesis edilmesi amacıyla tespit edilen bedellerin uygun olup olmadığının veya Belediyemiz tarafından tespit edilecek bedelin taraflarına bildirilmesi talebinin oy birliği ile Komisyonlar gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar ve Plan, Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

18- Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin 19.06.2019 tarihli yazısı ile; 4650 sayılı Yasa ile değiştirilen 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesine istinaden İlçemiz Karakuzu Mahallesi, 282 ve 535 numaralı parsellerde kurumları lehine irtifak hakkı tesis edilmesi amacıyla tespit edilen bedellerin uygun olup olmadığının veya Belediyemiz tarafından tespit edilecek bedellerin taraflarına bildirilmesi talebinin oy birliği ile Komisyonlar gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar ve Plan, Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

19-Mustafa ŞENER’in 06.05.2019 tarihli dilekçesine istinaden; Çıtak Mahallesi, 441 numaralı parselin yapı kayıt belgesine istinaden tarafına satılması talebinin oy birliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

20-İlçemiz Hürriyet Caddesinin Yalı Mahallesi sınırlarında kalan kısmına cepheli parsellerin zemin katlarında ticaret kullanımının yer alabilmesi için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümleri doğrultusunda yol boyu ticaret aksı olarak belirlenmesi talebinin oy birliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11- Hafize Yüksel’in 22.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz, Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselin bedelini ödediğini, üzerinde olan bina için yapı kayıt belgesi alındığı, söz konusu parselin tarafına bedelsiz olarak devrinin yapılması talebinin yasal mirasçılara Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek piyasa rayiç değeri üzerinden satılması şeklinde oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12- Mehmet Ay’ın 13.06.2019 tarihli dilekçesine istinaden; İlçemiz, Samurlu Mahallesi, 335 parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan yapının başvuru sahibi tarafından yapıldığı ve yaklaşık 3 yıldır kullanıldığı, bu sebeple İmar Barışı kapsamında Belediyemize ait hissenin Yapı Kayıt Belgesi sahibine rayiç bedel üzerinden satılması talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

13- Ertan Deniz’in 19.02.2019 tarihli dilekçesi ve diğer hissedarların 25.06.2019 tarihli dilekçelerine istinaden; İlçemiz, Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parsel üzerinde Mehmet Deniz’e ait yapı için Yapı Kayıt Belgesi alındığı ayrıca Samurlu, 335 numaralı parselin 1965 yılında ihale yolu ile satın alındığı belirtilerek, 335 numaralı parselin taraflarına devrinin yapılması talebinin hissedarlara hisseleri oranında Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek piyasa rayiç değeri üzerinden satılması şeklinde oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

14- Ayhan Albayrak’ın 27.02.2019 tarihli dilekçesinde; Helvacı tapulama sahasında bulunan 3312 numaralı parselin tapu tahsis belgesi bulunduğu, söz konusu taşınmazın tarafına devredilmesi talebinin İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Belediyemiz personellerinden kurulacak değer tespit Komisyonunca belirlenecek bedel üzerinden satılması şeklinde oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

15- Bülent Tekin’in 14.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan Cennet Sokak, No:6 adresindeki yapı için yapı kayıt belgesi alındığı, ayrıca 335 numaralı parseli 1965 yılında ihale yolu ile satın aldığı belirtilerek, parselin tarafına devrinin yapılması talebinin 600 m2 hissenin Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek piyasa rayiç değeri üzerinden satılması şeklinde oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

16- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 11.09.2015 tarihinde onaylanan Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İlave ve Revizyonu” doğrultusunda hazırlanan “İzmir, Aliağa Bozköy Mahallesi 410 parselin bulunduğu bölgede yer alan akaryakıt ve servis istasyonu olarak planlı alanın çekme mesafelerinin düzenlenmesine ve plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin” onaylanması hususunun oy birliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

17- Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin 19.06.2019 tarihli yazısına istinaden; 4650 sayılı Yasa ile değiştirilen 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesine istinaden İlçemiz Karaköy Mahallesi, 62 numaralı parselde kurumları lehine irtifak hakkı tesis edilmesi amacıyla tespit edilen bedellerin uygun olup olmadığının veya Belediyemiz tarafından tespit edilecek bedelin taraflarına bildirilmesi talebinin oy birliği ile Komisyonlar gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar ve Plan, Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

18- Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin 19.06.2019 tarihli yazısı ile; 4650 sayılı Yasa ile değiştirilen 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesine istinaden İlçemiz Karakuzu Mahallesi, 282 ve 535 numaralı parsellerde kurumları lehine irtifak hakkı tesis edilmesi amacıyla tespit edilen bedellerin uygun olup olmadığının veya Belediyemiz tarafından tespit edilecek bedellerin taraflarına bildirilmesi talebinin oy birliği ile Komisyonlar gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar ve Plan, Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

19- Mustafa Şener’in 06.05.2019 tarihli dilekçesine istinaden; Çıtak Mahallesi, 441 numaralı parselin yapı kayıt belgesine istinaden tarafına satılması talebinin oy birliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

20- İlçemiz Hürriyet Caddesinin Yalı Mahallesi sınırlarında kalan kısmına cepheli parsellerin zemin katlarında ticaret kullanımının yer alabilmesi için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümleri doğrultusunda yol boyu ticaret aksı olarak belirlenmesi talebinin oy birliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi..

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

© 2015 – 2022 | Kuzeyegehaber.com