Ana sayfa » Güncel » YARGI’DAN, AFAD’A GÖREVİNİ İADE KARARI..

YARGI’DAN, AFAD’A GÖREVİNİ İADE KARARI..

Yazar: Erdinç Şahin
0 yorum

KUZEYEGEHABER-TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Yargının AFAD’a görevine iade kararı vermesine ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Oda’nın açıklaması şöyle;

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 28.07.2017 gün ve 30137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesinde yaptığı düzenleme ile “ 6306 sayılı yasa gereğince “Riskli Alan”  tespit edilme süreçlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün, AFAD Başkanlığından dönüşüme tabi tutulacak riskli alanda; ne tür afet risklerinin bulunduğu ve bunun sınırlarına ilişkin görüş alması, gereğini “bürokrasiyi azaltmak, kamu hizmetini hızlandırmak” gibi bir gerekçeyle yönetmelikten kaldırmıştır.

“Riskli Alan” belirleme çalışmasının idari bir işleme dönüştürülmesine ilişkin yapılan bu yönetmelik düzenlemesine karşı Odamızın açtığı dava sonucunda Danıştay 6. Dairesi kararı ile bu madde iptal edilmiştir. 

Afetler gibi toplumun can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir konuda, Bakanlığın savunmasında “bürokrasiyi azaltmak ve kamu hizmetini hızlandırmak” amacıyla yapıldığını ifade etmesine yargı itibar etmemiştir. 

2011 yılında Van’da meydana gelen depremde 650 yurttaşımızın yaşamını yitirmesinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olarak oluşturulan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, kurulduğu günden bu yana afetlere karşı “dirençli ve sürdürülebilir” kentler yaratma yerine, kentsel imar rantını yönetmeye yönelmiş, kendi sorumluk alanı içerisinde yer alan konularda tek bir adım atmamıştır. 

MTA Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre; ülkemizde Mw=5.5 ve üzeri deprem üretme potansiyeline sahip 485 adet fay hattı veya fay zonu tespit edilmiş ve yüzlerce yerleşim biriminin bu fay hatlarının üzerinde veya etki alanında bulunduğu ortaya çıkmıştır.

Yine başta Karadeniz Bölgemiz olmak üzere her yıl onlarca yurttaşımız sel, taşkın, heyelan, kaya düşmesi çığ düşmesi gibi doğa kaynaklı afetler sonucunda yaşamını yitirmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü öncelikli olarak;  fay hatları üzerinde veya yakınında yer alan yerleşim birimleri ile sel, taşkın, heyelan, kaya düşmesi gibi afet tehlikesi altında bulunan, afet riski yüksek yerleşim yerleri ile bu alanlar üzerinde yaşayan yüz binlerce yurttaşımızın sorunlarına çare araması gerekirken, bu işlerle ilgili tek bir adım atmamakta, hatta bu işlemlerin doğru yürütülmesi için gerekli olan teknik bilgiler ile kurumlardan alması gerekli görüş ve değerlendirmeleri ortadan kaldıracak düzenlemeler yapmaktadır. 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünü bir kez daha uyarıyoruz. Kentsel imar rantının yönetilmesi için “riskli alan” kavramını idari bir düzenlemeye dönüştürme ve AFAD Başkanlığı gibi afetlerle doğrudan ilgili ve sorumlu kuruluşlardan görüş almamak için çaba harcayacağına, deprem üretme potansiyeline sahip fay hatları ile sel, taşkın, heyelan, kaya düşmesi gibi afet tehlikesi altında bulunan binlerce yerleşim alanı üzerinde yaşayan yurttaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlanması konusunda ki asli görevlerini yapmaya davet ediyoruz..”

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

© 2015 – 2022 | Kuzeyegehaber.com