20 Nisan 2019, Cumartesi

DİSK EMEKLİ-SEN'DEN KAPATMA KARARINA KARŞI AİHM'E MEKTUP..

7 Kasım 2018, Çarşamba 19:02

     


KUZEYEGEHABER-DİSK Ege Emekli Temsilciliği Türkiye'nin ilk emekli sendikası olan Emekli Sen hakkında , Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, Türkiye Cumhuriyet’i anayasasının 51. Maddesinde emekliler kelimesi geçmemiş olması gerekçe gösterilerek, 9 Ekim 2007 tarihinde verilen kapatma kararı süreciyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine İngilizce mektup gönderdi.

 

Mektup eylemine Emekli-Sen Aliağa Şube Yönetimi de destek verdi..

 

DİSK Ege Emekli- Sen temsilciliği kapatma kararıyla karşı karşıya kalan sendikaları hakkında şu açıklamada bulundu: "Emekli-Sen, Türkiye Devrimci İşçi sendikaları konfederasyonu DİSK üyesi, dışarıda ise, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC’a bağlı Emekli ve Yaşlı Sendikaları Federasyonu FERPA üyesi olarak faaliyetine devam etmektedir. Türkiye’de emekli sendikalarının muhataplarıyla ilişkilerini düzenleyen statü yasası düzenlenmediği için, emeklilerin mali ve sosyal haklarıyla sendikamız ilgili sözleşme yapamadığı gibi, emeklilerin karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için, hukuki yollara başvuramıyor.

 

Bu nedenle, yeterince örgütlenemeyen ve taraf alınmayan Emekli-Sen, emeklilerin yaşam koşullarının tespiti ve çözüm önerilerinin, ülkeyi yönetenlere aktarılması amacıyla, konferans, sempozyum, panel, bilimsel araştırma gibi, çalışmalarda yapamamaktadır. Zira Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde mülki amirlikler tarafından sendikamızın kapalı olduğu ileri sürülerek, şube ve temsilcilik açması bile engellenmeye çalışılmaktadır."denildi.

 

"TALEBİMİZ AÇIK VE NET"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gönderilen mektubun nedeni açıklayan DİSK Ege Emekli-SenTemsilciliği, "Bir yandan insan hakları ile evrensel hukuk kurallarına aykırı kapatma kararı kullanılmak suretiyle, çalışmalarımız engellenirken, diğer yandan ise Türkiye’yi yönetenler, Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Birliği kurumlarına, demokratik hakların kullanılması için gerekli  yasal düzenlemeler yapacağına dair taahhüde bulunmaktadır. 

 

Bütün bu nedenlerle, halen 31846/08 No ile AİHM ikinci Dairesin kayıtlarında bulunan dosyanın bir an önce sonuçlandırılması talebimizi iletmek üzere, bugün Türkiye çapında örgütlü olduğumuz il ve ilçelerde şube ve temsilciliklerimiz ile sendikamız üyeleri tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine mektup gönderilmektedir. Talebimiz gayet açık ve nettir. Başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi olmak üzere, Temel Hak ve Özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerde ayrımsız “herkese" tanınmış olup, bu sözleşmeleri kanun hükmünde kabul eden, anayasanın 90. Maddesi ile teminat altına alınmış, sendika hakkımızı engellemeyen hukuksuzluğa son verilmesidir.

 

Bu nedenle Avrupa İnsan Hakları mahkemesini Türkiye’yi yöneten iradenin hukuksuzluğuna daha fazla seyirci kalmamaya ve dosyamızı  bir an önce sonuçlandırmaya çağırıyoruz." DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'da destek verdi..

  
Son Eklenen Haberler